PHÒNG GD&ĐT TP. SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THCS LÊ VĨNH HÒA

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS và trường THPT

Năm học: 2017 – 2018

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Xét tuyển sinh theo tuyến, thứ tự ưu tiên như sau:

1/ Học sinh (Hs)

1.1/ Hs học lớp 5 và được xác nhận HT.CTTH của các trường TH: Hùng Vương; Lý Đạo Thành ; Tân Thạnh.

1.2/ Có hộ khẩu thường trú tại Phường 6 và Phường 8, K1 Phường 5, TP Sóc trăng

(Theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT).

2/ Hs con, em của cán bộ (Gv trường) làm việc ở các cơ quan đóng trên địa bàn Phường 6 ; 8.

3/ Hs học ở các trường tiểu học khác (nếu trường sau khi xét tuyển diện 1 ; 2 xong và vẫn còn chỉ tiêu)

Như lớp 6 & tuyển thêm những Hs do thay đổi nơi sinh sống hoặc công tác của cha, mẹ, người đở đầu.

Như lớp 7 & tuyển thêm những Hs do thay đổi nơi sinh sống hoặc công tác của cha, mẹ người đở đầu

Như lớp 8 & tuyển thêm những Hs do thay đổi nơi sinh sống hoặc công tác của cha, mẹ người đở đầu.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Trường thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành và Qui định (kèm chỉ đạo điều chỉnh từ Sở GD-ĐT Tỉnh ST và Phòng GD-ĐT TP. Sóc Trăng).

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Gia đình Hs phải thường xuyên giữ mối liên hệ với nhà trường để phối hợp giáo dục Hs thông qua: trao đổi, sổ liên lạc, GVCN-Hội đồng tư vấn, Ban giám hiệu.

- Hs phải có thái độ nghiêm túc, tích cực, phải tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình học tập theo quy chế tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Trường phổ thông hiện hành. Ngoài ra Hs phải tham gia các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động xã hội phù hợp với từng lứa tuổi.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Được trang bị cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Bộ GD&ĐT. Có đủ SGK-STK (do Bộ GD-ĐT phát hành) phục vụ giảng dạy-học tập.

- Hs được sinh hoạt, vui chơi, được tìm hiểu về các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội, pháp luật. Phòng chống tệ nạn xạ xội, giáo dục kỹ năng sống, Thực hiện hiệu quả kế hoạch trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Tham gia các hoạt động: Chăm sóc các di tích lịch sử, trò chơi dân gian và các hoạt động khác ...

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Phẩm chất đạo đức, tác phong học sinh : 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh theo nội qui trường.

- Năng lực học tập : Mọi học sinh, cuối năm học đạt kiến thức, kỹ năng tối thiểu trở lên. Phấn đấu trên 98% học sinh 6;7;8 lên thẳng lớp và 98% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS.

- Sức khỏe: Cơ bản được chăm sóc vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh 1 lần/ 1 năm, không để xẩy ra tai nạn thương tích, đuối nước và đảm bảo trật tự giao thông

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Khối 6 ; 7 ; 8

Khối 9

Phấn đấu đạt 98% lên lớp tiếp tục học lớp 6 lên lớp 7 ; lớp 7 lên lớp 8 ; lớp 8 lên lớp 9

- Phấn đấu 100% Hs đủ điều kiện được xét TN.THCS.

- 85% à 90% thi đỗ THPT hoặc được xét tuyển sinh vào các trường TrT.GDTX.

- Phấn đấu 10% vào trường CĐ Nghề.

- Đến cuối tháng 9 đầu năm học mới rà soát danh sách lần cuối và báo cáo về Phòng GD-ĐT và địa phương (nội thành) nơi cư trú để vận động ra học tại TT.GDTX hoặc học trường nghề.

 

 

                                                    Phường 8, ngày 30 tháng 6 năm 2018

                                                              KT. Thủ trưởng đơn vị

                                                                           PHT

                                                          TRẦN HUỲNH NHÂN đã ký